top of page
bw.png

ANDNING

Andningspedagogik innebär att lära ut kunskaper och praktiska övningar i hur människors livskvalité kan förbättras genom förändrade sätt att andas. En mängd olika teorier och praktiska övningar kan inordnas under detta begrepp. Frigörande Andning, Medveten Andning, Pranayama, Chakrabreathing, Chi Gong, etc. Historiskt sett har Andningspedagogik använts sedan urminnes tider för en rad olika syften. Förbättrad eller förebyggande hälsa, vidgad varseblivningsförmåga, förlösning av känsloblockeringar, förhöjd kroppsmedvetenhet, andliga trancetillstånd, fördjupade mänskliga möten, stresshantering, etc. Andningspedagogik har då även undervisats utifrån flera olika synsätt. Fysiologiska, religiösa, terapeutiska, psykologiska osv. Från andra hälften av 1900-talet och framåt har det terapeutiska synsättet, med personlig utveckling i centrum, varit det dominerande, åtminstone i västvärlden.

group_photo.jpg

Andningspedagogik som begrepp gör sig nu allt mer gällande pga. dess många praktiska möjligheter att få människor att öka sin självinsikt och förbättra sin hälsa och påverka sin livssituation.

Frigörande Andning introducerades i Sverige som en helhetsinriktad friskvårdsmetod för mer än tjugo år sen. Metoden är enkel men kraftfull och psykodynamisk. Oftast ges Frigörande Andning i kombination med samtal och rådgivning i form av privata konsultationer eller i grupp. Vanligaste syftet är att få bättre kontakt med sitt inre, vidga sina mentala perspektiv, öppna upp kroppens energiflöden och förlösa fysiska, psykiska och känslomässiga spänningar. Metoden utvecklades till en början i USA under tidigt 70-tal men vidareutvecklades senare på många håll i världen. På grund av dess användbarhet inom personlig utveckling fick Frigörande Andning en mycket stor spridning.

 

Medveten Andning har under de senaste åren lärts ut av allt fler andningspedagoger. Dess användning i vardagssammanhang, för stresshantering och allmän vitalisering av kroppen, har visat sig utgöra ett utmärkt komplement till Frigörande Andning.

Hösten 1986 skapades Sveriges första Andningspedagogutbildning av mig och Lena Kristina Tuulse, psykolog och gymnastikdirektör. En helhetsinriktad friskvårdsutbildning som skulle sträva mot social integrering och interaktion mellan den etablerade vården och den komplementära. Vi fick deltagare från alla olika yrkeskategorier som ville komplettera sitt kunnande och sin erfarenhet. Läkare, psykologer, företagare, hemmafruar, arbetslösa, sjukgymnaster, rehabiliterade missbrukare, psykiatriker, fritidsledare, dagispersonal, direktörer, ingenjörer, etc. Andningspedagogutbildningen betalades oftast av personerna själva men ca 10% fick den betald av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Trygghetsrådet.

Vår målsättning att bli socialt integrerade har hitintills lyckats väl. Andningspedagogik används idag på ett flertal institutioner som en av flera behandlingsmetoder för rehabilitering vid drogmissbruk, alkoholism och svårare psykiska problem. Sjukgymnaster använder andningstekniker som komplement vid fysisk rehabilitering och flera företag har använt sig av andning i förebyggande personalhälsovård. Även i rehabilitering av långtidssjukskrivna har andningspedagogik (i kombination med massage och samtal) visat sig mycket effektivt.

 

Förutom det så har ett antal heldagsseminarier på fängelser sått frön till ett nytt liv efter strafftidens slut. Själv har jag hållit föredrag för psykologistuderande på Uppsala Universitet och för elever på mentalskötarutbildningen på Danderyds Sjukhus. Flera akademiska uppsatser har skrivits i ämnet Frigörande Andning, både från sociologisk och psykologisk utgångspunkt. 

 

Redan 1987 bildades också Föreningen för Frigörande Andning som är en fristående intresseförening som både informerar och organiserar aktiviteter. Föreningen för Frigörande Andning hemsida www.andning.info

 

I Januari 2018 startar återigen INSPIRAKTIVA Andningspedagogutbildningen
https://www.inspiraktiva.se/kurser
www.inspiraktiva.se


Intervju i tidningen Energivågen (PDF)
Föredrag om andningspedagogikens historia, Andnings Dag, februari 2016, anordnat av Hälsofrämjandet

bottom of page