top of page
bw.png

KONSULTA-TIONER

Sedan slutet av 80-talet har det dominerande temat i samhällslivet och på arbetsmarknaden handlat om att kunna möta förändringar. Företagen tvingas till allt snabbare förändringar och såväl företagsledning som övriga anställda ställs inför nya utmaningar i allt snabbare takt. Det är ett orealistiskt och kortsiktigt tänkande att tro att snabba förändringar kan ske utan att ta hänsyn till individen i företaget. Det gör bara att kostnaderna för ohälsa skjuter i höjden. De företag som bäst kommer att möta framtiden är de som lyckats skapa en kreativt och omlärande företagskultur där mänskliga behov och möjligheter tas i beaktande och ses som en resurs. Om inte människorna i företaget är i balans och upplever en mening och sammanhang så blir företaget sårbart. Det är dessa insikter som gör att allt fler inom näringslivet söker nya vägar att hantera förändringar. Mitt första uppdrag som konsult för etablerade företag kom 1998. Eftersom jag då varit involverad i personlig utveckling och förändringsarbete i ett par decennier föll det sig naturligt att det var just personalchefer som efterfrågade mina tjänster. Den allt igenom bärande iden i mitt arbete är konsten att skapa goda möten. Förmågan att kunna möta människor stärker dig i olika situationer som vid enskilda samtal, under kriser och konflikter och när du står inför förändringar. Kan du skapa ett gott möte, får du på köpet en god relation till dig själv, dina medarbetare och andra människor. Det goda mötet är mycket mer än ett sätt att kommunicera eller handleda. Det är konsten att skapa en kvalitativ närvaro med en fruktbar jordmån för individer och verksamheter att växa och frodas i. Det goda mötet skapar också förutsättningar att bättre ta till vara och utveckla den kompetens som redan finns inom företaget eller organisationen. Framtidens företagsledare verkar för personligt växande som en grund för sitt ledarskap. Ett inre ledarskap är i längden en förutsättning för ett yttre ledarskap.

De tjänster som jag erbjuder i företag och organisationer är:

Det Goda Mötet. Ett heldagsseminarium för större eller mindre grupper.

 

Mentorskap för personer i ledande befattningar. Det är viktigt för utvecklingen av ett inre ledarskap att kunna ha någon opartisk person att tala med, som inte ingår i den privata umgängeskretsen eller arbetslaget. Mentorn är en person, som genom sin erfarenhet också skall understödja det yttre ledarskapet. En samtalspartner, ett bollplank och en inspiratör för ökat självförtroende och självkännedom.

 

Handledning för grupper som står inför stora utmaningar för att undvika missförstånd mellan människor och snabbare komma till beslut och överenskommelser.

 

Skapandet av en bärande vision och en gemensam etik är många gånger avgörande för att alla medarbetare skall dra åt samma håll.

 

Inre ledarskap innebär förmågan att kunna leva sitt liv utifrån sig själv och samtidigt ta ansvar för sina handlingar och reaktioner. All personlig utveckling strävar mot ett inre ledarskap som på ett naturligt sätt utgör en stadig grund för yttre ledarskap.

 

Exempel på företag och organisationer som jag har haft uppdrag i : NCC, Astra Zeneca, SAP(Ulf-programmet), Humankraft, Cloetta, Flexit, etc.

 

Kontakta mig för ytterligare information

bottom of page